கட கார பொண்ணுக்கு காயி சிறுசு
ஆனா ______________ பெருசு
(கோடிட்ட இடத்தை நிரப்புக)

டவுன்லோட் லிங்கு

http://rapidshare.com/files/19602615..._in_a_shop.wmv


No comments:

Post a Comment